Category Landing

Category Landing

Category Landing

Η ELPEDISON είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ δύο «κολοσσών» στον τομέα της Ενέργειας, των Ομίλων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και EDISON.

Συνδυάζοντας την δύναμη και την τεχνογνωσία τους, τα Ελληνικά Πετρέλαια, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς ομίλους Ενέργειας στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και η Edison, η μακροβιότερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ιταλία δημιούργησαν την ELPEDISON. Η ELPEDISON αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και έναν από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά, η ELPEDISON κατέχει ηγετική δύναμη στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Εστιάζοντας <br/>στο Περιβάλλον

Εστιάζοντας
στο Περιβάλλον

Στην ELPEDISON,πιστεύουμε ότι το να μπορούμε να κοιτάμε τον ουρανό,να απολαμβάνουμε τον ηλιο και να αισθανόμαστε τον αέρα, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι δραστηριότητες μας συνάδουν με τις αρχές της πρασινης ανάπτυξης και της αειφορίας, αναζητώντας ένα βιώσιμο αύριο. Μάθετε περισσότερα