Χρήσιμα Έντυπα
 • Ποια είναι τα Έντυπα που θα μπορούσαν να μου φανούν χρήσιμα;

  Για την Αίτηση Υπαναχώρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, πατήστε εδώ

  Για την Αίτηση Ελέγχου Μετρητή, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης του Πελάτη, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Καταγγελίας στη Χαμηλή Τάση, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Καταγγελίας στη Μέση Τάση, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων και Παραπόνων, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Εξουσιοδότησης για Διακοπή Ηλεκτροδότησης, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Εξουσιοδότησης για Παύση Εκπροσώπησης Μετρητή, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Υπαναχώρησης Φυσικού Αερίου, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Αίτησης Aπενεργοποίησης Πάγιας Εντολής, πατήστε εδώ.

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση, πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση - Μη ληξιπροθεσμες οφειλές, πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση έλλειψης μισθωτηρίου, πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση (σύνοικοι), πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση (διαχειριστής), πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση - "Promo Εξοχικό", πατήστε εδώ

  Για πληροφορίες αναφορικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πατήστε εδώ
Ενημέρωση από ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και άλλοι Φορείς
 • Πως μπορώ να ενημερωθώ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

  Για την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, πατήστε εδώ.
 • Σε ποιους φορείς μπορώ να απευθυνθώ για την επίλυση εξωδικαστικών ζητημάτων;

  Οι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι:

  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
   Σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους του Προμηθευτή, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένης καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4001/2011
  • Συνήγορος του Καταναλωτή
  • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
   
Απελευθέρωση της αγοράς
 • Ποιες είναι οι "Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη" που ακολουθεί η ELPEDISON στην επικοινωνία της με τους πελάτες και στις πρακτικές προώθησης των προϊόντων της;

  Η ΕLPEDISON ακολουθεί τις "Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη", όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 832/09-03-13). Για να διαβάσετε το εν λόγω Παράρτημα, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.
 • Τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ποια είναι τα οφέλη της για τον καταναλωτή;

  Πρακτικά, απελευθέρωση της αγοράς σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί πλέον να επιλέξει ο ίδιος προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρικό ρεύμα.

  Συγκεκριμένα, από το 2007, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί για όλους τους καταναλωτές. 
  Έτσι, ο τελικός καταναλωτής σήμερα, δεν είναι υποχρεωμένος, όπως παλιότερα, να αγοράζει το ηλεκτρικό του ρεύμα από τον κατεστημένο φορέα, βάσει μόνο ρυθμιζόμενων και μη διαπραγματεύσιμων τιμών.
  Πλέον, όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον προμηθευτή ενέργειας που προτιμά και να διαπραγματευτεί ελεύθερα τις τιμές της ενέργειας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που θα λάβει.

  Η οργάνωση της αγοράς, μετά την απελευθέρωσή της, σύμφωνα με τους Ν. 2773/1999 και Ν. 4001/2011, απεικονίζεται επιγραμματικά στο ακόλουθο διάγραμμα:

Αλλαγή Προμηθευτή
 • Ποιο είναι το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησης μου από την ELPEDISON;

  Ο χρόνος που απαιτείται είναι μέχρι και ένας μήνας, μετά την αποδοχή της αίτησής σας, και υπόκειται στις διαδικασίες του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής.
 • Κατά το στάδιο αλλαγής προμηθευτή και μετάβασης στην ELPEDISON, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής διακοπής του ρεύματος;

  Όχι, η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η διαρκής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή του Δικτύου και δεν σημειώνεται καμία απολύτως διακοπή ρεύματος.
 • Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση που επιλέξω εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

  Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στον μετρητή σας ή στο σύστημα ηλεκτροδότησης του σπιτιού ή της επιχείρησής σας.
 • Πώς μπορώ να αλλάξω προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και να επιλέξω την ELPEDISON;

  Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καλέσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ELPEDISON, στο 18128 & 2181818128*.
  *Απλή αστική χρέωση
 • Ποιοι είναι οι Γενικοί Όροι Προμήθειας της Σύμβασης που θα πρέπει να υπογράψω για να μεταφέρω την επιχείρηση ή και το σπίτι μου στην ELPEDISON;

  Για να διαβάσετε τους ισχύοντες Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας, για τη Χαμηλή Τάση, παρακαλούμε πατήστε εδώ για Οικιακούς Πελάτες και εδώ για Επιχειρησιακούς Πελάτες.
Εγγυήσεις
 • Απαιτείται καταβολή εγγύησης από την ELPEDISON για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης;

  Η ELPEDISON, για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης, ζητάει εγγύηση που αντιστοιχεί σε κατανάλωση τριάντα (30) ημερών και χρεώνεται σε 2 ισόποσες δόσεις, στους 2 πρώτους λογαριασμούς που θα λάβει ο πελάτης από την  ELPEDISON.
 • Πώς εμφανίζεται η εγγύηση στο λογαριασμό μου, εφόσον έχω επιλέξει εξόφληση μέσω Πάγιας Εντολής;

  Η απεικόνιση του ποσού εγγύησης στον λογαριασμό της ELPEDISON είναι απαραίτητο να εμφανίζεται για λογιστικούς λόγους.
  Στην περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας εντολής εξόφλησης (με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), το ποσό της εγγύησης πιστώνεται.
  Στην περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε την Ανάκληση της Πάγιας Εντολής γίνεστε ΑΜΕΣΑ υπόχρεος για την καταβολή εγγύησης.
Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου"
 • Τι σημαίνει Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου";

  Προμηθευτής “Τελευταίου Καταφυγίου” (βάσει του Νόμου 4001) είναι ο Προμηθευτής που είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει πελάτες που δεν εκπροσωπούνται από κάποιον άλλο Προμηθευτή, εξαιτίας λάθους του προηγούμενου Προμηθευτή και όχι των πελατών.
 • Για πόσο καιρό είναι υποχρεωμένος ο Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου" να προμηθεύει πελάτες που δεν εκπροσωπούνται από άλλον Προμηθευτή;

  Ο Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου" είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες που δεν εκπροσωπούνται, μόνο σε προσωρινή βάση και για διάστημα που δεν ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες. Στο διάστημα αυτό, οι εν λόγω πελάτες έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή της επιλογής τους.
 • Εφόσον είμαι πελάτης που έχει μεταφερθεί στον Προμηθευτή "Τελευταίου Καταφυγίου", πότε έχω το δικαίωμα να επιλέξω την ELPEDISON για Προμηθευτή μου;

  Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των τριών μηνών, που βρίσκεστε στον Προμηθευτή "Τελευταίου Καταφυγίου", έχετε το δικαίωμα να υπογράψετε συμβόλαιο προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με την ELPEDISON και να γίνετε πελάτης της χωρίς κανένα κόστος.
 • Τι συμβαίνει με τις πληρωμές και τις εγγυήσεις που έχω καταβάλει στον προηγούμενο Προμηθευτή;

  Στην ELPEDISON, βάσει της σημερινής πολιτικής μας, ΔΕΝ ζητάμε εγγύηση, εάν ο πελάτης πληρώνει τους λογαριασμούς του με πάγια εντολή. Για να γίνει κάποιος πελάτης μας, θα πρέπει, προηγουμένως, να έχει ρυθμίσει κάθε τυχόν οφειλή του σε προηγούμενους Προμηθευτές.
Θέματα Δικτύου
 • Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

  Για τους μετρητές χαμηλής τάσης, την ευθύνη των μετρήσεων κατανάλωσης έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Για τους μετρητές μέσης και υψηλής τάσης, την ευθύνη έχει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η διαδικασία συλλογής των μετρήσεων είναι αυτοματοποιημένη.
 • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπηρεσία Βλαβών ΔΕΔΔΗΕ), η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.
Λογαριασμοί και Εξόφλησή τους
 • Πώς υπολογίζεται ο έναντι λογαριασμός;

  Οι έναντι λογαριασμοί εκδίδονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις προς τιμολόγηση.

  Η χρέωση και αποτύπωση των έναντι λογαριασμών πραγματοποιείται ακριβώς όπως και η αντίστοιχη της εκκαθάρισης, με τις εξής διαφορές:
  • Η χρεωθείσα κατανάλωση είναι εκτιμώμενη και όχι πραγματική
  • Δεν πραγματοποιείται χρέωση ΕΦΚ και Ειδ. Τέλους 5‰ (Ν. 2093/1992)
  • Δεν πραγματοποιείται χρέωση υπέρ ΕΡΤ
  Η εκτίμηση κατανάλωσης στους έναντι λογαριασμούς βασίζεται:
  • Στα δεδομένα κατανάλωσης που αποστέλλονται για κάθε μετρητή μέσω των «εκ των προτέρων» αρχείων καταναλώσεων, τα οποία αποστέλλονται στους προμηθευτές από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
  • Σε προηγούμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την ELPEDISON
 • Πώς θα λαμβάνω τον Λογαριασμό μου ELPEDISON;

  Έχετε δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνετε τον λογαριασμό:
  • είτε μέσω Ταχυδρομείου,
  • είτε Ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-bill της ELPEDISON.
  Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία e-bill, πατήστε εδώ.
   
 • Πόσους λογαριασμούς θα λαμβάνω από την ELPEDISON;

  Θα λαμβάνετε μηνιαίο λογαριασμό με τις χρεώσεις που αφορούν την κατανάλωση της επιχείρησης ή του σπιτιού σας σε ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και με τα Δημοτικά Τέλη.
 • Υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν περισσότεροι Λογαριασμοί; Αν ναι, πόσοι θα είναι και πώς εξοφλούνται;

  Σύμφωνα με την Εμπορική Πολιτική της ELPEDISON (όπως ορίζεται και στους Γενικούς Όρους Προμήθειας), ο καταναλωτής βάσει των ενεργειακών δεδομένων που λαμβάνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, του τύπου της παροχής αλλά και του κύκλου τιμολόγησης, θα λαμβάνει έναν λογαριασμό κάθε μήνα (ΕΝΑΝΤΙ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ).
  Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα αποτελεί η αλλαγή μετρητή (από τον ΔΕΔΔΗΕ), οπότε η ELPEDISON είναι υποχρεωμένη να απεικονίσει την αλλαγή σε 2 διαδοχικούς λογαριασμούς, ή η ενεργοποίηση πάγιας εντολής, οπότε μαζί με τον τρέχοντα λογαριασμό, εκδίδεται και πιστωτικός ίσος με το ποσό της εγγύησης, ή κατά την περίπτωση διορθωτικού λογαριασμού (μετά από σχετική διόρθωση των ενδείξεων από τον ΔΕΔΔΗΕ).
 • Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμούς; Κάθε πότε πρέπει να τους εξοφλώ;

  Η ELPEDISON σας στέλνει λογαριασμό κάθε μήνα. Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται έως την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε.
 • Πού μπορώ να εξοφλώ τον λογαριασμό μου ELPEDISON;

  H ELPEDISON σας προσφέρει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, για τη διευκόλυνσή σας. Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ. 
Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη
 • Εφόσον έχω ένα ακίνητο που δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται, οφείλω να καταβάλω δημοτικά τέλη;

  Όχι. Προκειμένου να απαλλαγείτε από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπέρ του δήμου, για το ακίνητο στο οποίο διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αρκεί να υποβάλετε σχετική δήλωση στον οικείο δήμο, όπου θα ενημερωθείτε και για τους όρους της απαλλαγής (άρθρο 222, ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
Πράσινη Ενέργεια
 • Παρέχετε “Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας”;

  Η ELPEDISON παρέχει Εγγυήσεις Προέλευσης μέσω της υπηρεσίας ELPEDISON Green για όλους τους πελάτες Χαμηλής Τάσης και ELPEDISON Green Certificate για τους πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης.

  Οι υπηρεσίες ELPEDISON Green και ELPEDISON Green Certificate είναι υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε “πράσινη” ενέργεια που παράγεται 100% από ανανεώσιμες πηγές.
Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Ποιες διαδικασίες ακολουθεί η ELPEDISON για τη Διαχείριση Αιτημάτων και Παραπόνων των Καταναλωτών της;

  Η ELPEDISON υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων Καταναλωτών, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες εξυπηρέτησής τους, και μπορείτε να τον δείτε πατώντας εδώ.
Διακανονισμός οφειλών
 • Προσφέρεται η δυνατότητα διακανονισμού οφειλών;

  Στην ELPEDISON προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα διακανονισμού οφειλών. Το πλαίσιο του διακανονισμού καθορίζεται σύμφωνα με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του εκάστοτε πελάτη. Για τη συμφωνία του διακανονισμού, απαιτείται επικοινωνία του πελάτη με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 18128 & 2181818128* (Επιλογή 9) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, πατώντας εδώ.
  *Απλή αστική χρέωση

  Όσον αφορά στους ευάλωτους πελάτες, ο διακανονισμός των οφειλών τους ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 34 παρ. 3 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
 • Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

  Για επίλυση διαφορών σχετικά με συμβάσεις που έχουν συναφθεί ηλεκτρονικά, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

  Η πλατφόρμα αυτή διατίθεται δωρεάν και παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης