Ποιο είναι το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησης μου από την ELPEDISON;
Ο χρόνος που απαιτείται είναι μέχρι και ένας μήνας, μετά την αποδοχή της αίτησής σας, και υπόκειται στις διαδικασίες του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής.