Εφόσον έχω ένα ακίνητο που δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται, οφείλω να καταβάλω δημοτικά τέλη;
Όχι. Προκειμένου να απαλλαγείτε από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπέρ του δήμου, για το ακίνητο στο οποίο διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αρκεί να υποβάλετε σχετική δήλωση στον οικείο δήμο, όπου θα ενημερωθείτε και για τους όρους της απαλλαγής (άρθρο 222, ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).