Ποιες είναι οι "Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη" που ακολουθεί η ELPEDISON στην επικοινωνία της με τους πελάτες και στις πρακτικές προώθησης των προϊόντων της;
Η ΕLPEDISON ακολουθεί τις "Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη", όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 832/09-03-13). Για να διαβάσετε το εν λόγω Παράρτημα, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.