Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
Για επίλυση διαφορών σχετικά με συμβάσεις που έχουν συναφθεί ηλεκτρονικά, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

Η πλατφόρμα αυτή διατίθεται δωρεάν και παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών σχετικά με διαδικτυακές αγορές, με τη βοήθεια αμερόληπτου φορέα επίλυσης διαφορών [Κανονισμός 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR)].