Πώς γίνεται η κατάρτιση ενεργειακού προφίλ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, για τον σκοπό της κατάρτισης του ενεργειακού προφίλ σας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε τα κατάλληλα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προφίλ, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση είναι η συμφωνημένη ισχύς της παροχής σας, ο τύπος της παροχής σας (οικιακή, επαγγελματική έως 25 kVA κ.λπ.), η διάρκεια του τελευταίου συμβολαίου σας στον εκάστοτε μετρητή, οι ενεργές προωθητικές ενέργειες που έχετε, η χρέωση που λάβατε το προηγούμενο μήνα, τυχόν καθυστερήσεις στις πληρωμές κατά τον τελευταίο μήνα και τυχόν παράπονα που κάνατε για κάθε μετρητή σας τον τελευταίο μήνα. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται κατάλληλες για την κατάρτιση του προφίλ καθώς, χωρίς να σας κατονομάζουν, καθιστούν δυνατό τον στατιστικό εντοπισμό αλλαγής στη συμπεριφορά σας, κάτι που μπορεί να σηματοδοτεί την ανάγκη επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή νέας προσφοράς, η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Τα εν λόγω στοιχεία λαμβάνονται αυτόματα από τα συστήματά μας μια φορά κάθε μήνα και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα των προηγούμενων μηνών, ώστε ειδικός στατιστικός αλγόριθμος να εντοπίζει μοτίβα συμπεριφορών και να τα συσχετίζει με τυχόν δυσαρέσκειά σας από τις υπηρεσίες μας την εκάστοτε περίοδο. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.