Ποιες διαδικασίες ακολουθεί η ELPEDISON για τη Διαχείριση Αιτημάτων και Παραπόνων των Καταναλωτών της;
Η ELPEDISON υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων Καταναλωτών, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες εξυπηρέτησής τους, και μπορείτε να τον δείτε πατώντας εδώ.