Παρέχετε “Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας”;
Η ELPEDISON παρέχει Εγγυήσεις Προέλευσης μέσω της υπηρεσίας ELPEDISON Green για όλους τους πελάτες Χαμηλής Τάσης και ELPEDISON Green Certificate για τους πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης.

Οι υπηρεσίες ELPEDISON Green και ELPEDISON Green Certificate είναι υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε “πράσινη” ενέργεια που παράγεται 100% από ανανεώσιμες πηγές.