Απαιτείται καταβολή εγγύησης από την ELPEDISON για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης;
Η ELPEDISON, για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης, ζητάει εγγύηση που αντιστοιχεί σε κατανάλωση τριάντα (30) ημερών και χρεώνεται σε 2 ισόποσες δόσεις, στους 2 πρώτους λογαριασμούς που θα λάβει ο πελάτης από την  ELPEDISON.