Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμούς; Κάθε πότε πρέπει να τους εξοφλώ;
Η ELPEDISON σας στέλνει λογαριασμό κάθε μήνα. Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται έως την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε.