Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;
Για τους μετρητές χαμηλής τάσης, την ευθύνη των μετρήσεων κατανάλωσης έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Για τους μετρητές μέσης και υψηλής τάσης, την ευθύνη έχει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η διαδικασία συλλογής των μετρήσεων είναι αυτοματοποιημένη.