Τι αλλάζει στην ενέργεια από 01/01/2024
 • Τι σημαίνει η λήξη των έκτακτων μέτρων και η παύση της εφαρμογής του μέτρου των μηνιαίων τιμών;

  Στο πλαίσιο μιας σειράς από έκτακτα μέτρα, τα οποία καθόρισε το Υπουργείο Ενέργειας με το άρθρο 138Α του Ν. 4951/2022, από την 1η Ιανουαρίου 2024 παύει η ανακοίνωση των μηνιαίων τιμών κάθε 20 του προηγούμενου μήνα. Συγκεκριμένα η τελευταία ανακοίνωση μηνιαίων τιμών αφορά στις τιμές του Δεκεμβρίου 2023 που ανακοινώθηκαν 20/11/2023.

  Mε τη λήξη της ως άνω διαδικασίας, βάσει νέας νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία (άρθρο 17 Ν. 5066/2023), κάθε Προμηθευτής καθορίζει Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους Πελάτες Ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 138Α του Ν. 4951/2022 (ανακοίνωση τιμής στις 20 του προηγούμενου μήνα) κατηγορία πελάτη. Τα νέα Ειδικά Τιμολόγια θα ξεκινήσουν από 1/1/2024 και, σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΕΝ, θα κρατήσουν για ένα έτος έως τις 31/12/2024. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του, στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιλέξει κάποιο από τα Εμπορικά Προγράμματα που είναι διαθέσιμα, γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη ότι θα μεταπέσει αυτομάτως στις χρεώσεις του Εμπορικού Προγράμματος «ELPEDISON Smart».
 • Τι αλλάζει στα τιμολόγια ρεύματος από 01/01/2024 και γιατί;

  Από 1ης Ιανουαρίου 2024, όλοι οι πελάτες που είχαν προϊόν με προανακοίνωση τιμής στις 20 του μήνα, μεταπίπτουν αυτόματα στο Ειδικό Τιμολόγιο που ορίζεται από την Πολιτεία (άρθρο 17 Ν. 5066/2023, Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107).

  Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να προβάλλουν αντίρρηση και να μην μεταπέσουν στο Ειδικό Τιμολόγιο έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να μεταβούν σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν επιθυμούν από τα εμπορικά διαθέσιμα.

  Τέλος, από 1.1.24, κάθε εμπορικά διαθέσιμο προϊόν, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, θα φέρει ειδική σήμανση. Διαβάστε περισσότερα για τις νέες σημάνσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
 • Ποιες είναι οι σημάνσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και τι σημαίνουν;

  Δημιουργούνται τέσσερις διακριτές κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως.

  • Πράσινη σήμανση για το Ειδικό Τιμολόγιο, όπως αυτό έχει οριστεί από την Πολιτεία, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την Τελική τιμή προμήθειας έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν για τον μήνα κατανάλωσης.
  • Κίτρινη σήμανση για τα Κυμαινόμενα Προϊόντα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα προϊόντα ρεύματος με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), των οποίων η τιμή μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για προϊόντα είτε προανακοίνωσης είτε απολογιστικής ανακοίνωσης τιμών.
  • Μπλε σήμανση για τα Σταθερά Προϊόντα ορισμένου χρόνου. Τα προϊόντα αυτά έχουν σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για την περίοδο ισχύος της σύμβασης.
  • Πορτοκαλί σήμανση για τα Δυναμικά Προϊόντα. Στα δυναμικά προϊόντα περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η λειτουργία ευφυούς μετρητή (smart meter)
 • Πώς θα διακρίνονται τα προϊόντα και πώς θα καταλάβω σε ποιο προϊόν έχω ενταχθεί;

  Από 1/1/24, θα αρχίσουν να ισχύουν οι νέες σημάνσεις για την εκάστοτε κατηγορία διαθέσιμου προϊόντος. Η ειδική αυτή σήμανση θα αποτυπώνεται στη σύμβαση του προϊόντος σας, στις προϊοντικές σελίδες του elpedison.gr, στις διαφημίσεις που θα βλέπετε αλλά και στον λογαριασμό που λαμβάνετε κάθε μήνα, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω e-bill.
  Αναφορικά με τον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο χρώμα σήμανσης δίπλα από το πληρωτέο ποσό στην πρώτη σελίδα του.

  Κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας επισημαίνεται σύμφωνα με τις εξής χρωματικές σημάνσεις:

  • Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε
  • Το Ειδικό Τιμολόγιο Υπουργείου με χρώμα πράσινο
  • Τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο
  • Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί
 • Για ποιο λόγο μετέπεσα στο Ειδικό Τιμολόγιο; Μπορώ να αλλάξω προϊόν αν το επιθυμώ;

  Οι πελάτες που δεν έχουν επιλέξει κάποιο διαφορετικό προϊόν και δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση να μεταπέσουν στο ειδικό τιμολόγιο έως την 31η Ιανουαρίου 2024, μεταβαίνουν αυτομάτως σε αυτό.

  Συνεπώς, σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να παραμείνετε στο Ειδικό Τιμολόγιο, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

  Από 01.12.2023 έως 31.01.2024 μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας να μεταβείτε στο Ειδικό Τιμολόγιο και ταυτόχρονα να επιλέξετε το προϊόν ELPEDISON Smart εδώ.
 • Πώς διαμορφώνονται με τα νέα δεδομένα οι χρεώσεις στο Ειδικό Τιμολόγιο από 01.01.2024;

  Η Χρέωση προμήθειας του ειδικού τιμολογίου θα προκύπτει από ένα σταθερό σκέλος (Βασική Τιμή Προμήθειας) και από ένα κυμαινόμενο σκέλος (Μηχανισμός Διακύμανσης), και θα αποτυπώνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως μια ενιαία τιμή (Τελική Τιμή Προμήθειας).

  Η τελική τιμή κάθε μήνα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

  Αναλυτικά στα Ειδικά Τιμολόγια οι χρεώσεις αποτελούνται από:

  • To μηνιαίο πάγιο
  • Τελική Χρέωση Προμήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει τη Βασική Χρέωση Προμήθειας, τον Μηχανισμό Διακύμανσης και τυχόν επιπλέον έκπτωση που θα ανακοινώνεται κάθε μήνα
 • Ποιος είναι ο τύπος υπολογισμού της Τελικής Τιμής Χρέωσης στο Ειδικό Τιμολόγιο;

  Ο τύπος περιγράφεται παρακάτω:

  Στον τύπο υπολογισμού της Τελικής Τιμής Χρέωσης έχει εισαχθεί ένας Μηχανισμός Διακύμανσης που εξαρτάται από τη Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς ΗΕ των προηγούμενων μηνών.

  -Τελική Τιμή ΠρομήθειαςΜ: Το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας & του Μηχανισμού Διακύμανσης για τον μήνα Μ, σε €/MWh
  -Βασική Τιμή Προμήθειας: Τιμή σε €/MWh (σταθερή κατ’ ελάχιστον για 6 μήνες)
  -Το πάγιο & οι εκπτώσεις δύναται να αλλάζουν κάθε μήνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας και ενημέρωση για αυτή την αλλαγή στον 1ο λογαριασμό που ακολουθεί
  -ΤΕΑΜ-1: Η Τιμή που περιλαμβάνει την Εκκαθάριση Αγοράς ΗΕ όπως δημοσιεύεται στον ΕΧΕ για τον μήνα Μ-1, εκφρασμένη σε €/MWh
  -ΤΕΑΜ-2: Η Τιμή που περιλαμβάνει την Εκκαθάριση Αγοράς ΗΕ όπως δημοσιεύεται στον ΕΧΕ για τον μήνα Μ-2, εκφρασμένη σε €/MWh

  Μηχανισμός Διακύμανσης:
  α: Συντελεστής που επιλέγεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή
  β: α * (ΤΕΑΜ-1 – ΤΕΑΜ-2). Προκύπτει ως το γινόμενο του συντελεστή α με τη διαφορά της ΤΕΑ του προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ-1) μειωμένη κατά την ΤΕΑ του προ-προηγούμενου μήνα (ΤΕΑΜ-2). Ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον πρώτο μήνα εφαρμογής, ήτοι τον Ιανουάριο 2024
  -Lu και Ll: Τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας.

  Πότε και πώς ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης;

  -Αν η ΤΕΑ είναι εκτός των ορίων, στον λογαριασμό αποτυπώνεται το ποσό που θα προκύψει από τον μηχανισμό διακύμανσης
  -Μηδενική χρέωση, όταν η μεταβλητή ΤΕΑ βρίσκεται ανάμεσα στο κατώτερο και το ανώτερο όριο

  Τι είναι η ΤΕΑ

  Η ΤΕΑ είναι η τιμή εκκαθάρισης αγοράς της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ο αριθμητικός μέσος όρος των ως άνω τιμών της ΤΕΑ χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κυμαινόμενου σκέλους χρέωσης, δεν καθορίζεται από τον προμηθευτή και είναι κοινή για όλη την αγορά. Ανάλογα με τις μηνιαίες τιμές της ΤΕΑ ρυθμίζεται ο μηχανισμός διακύμανσης και η μετέπειτα πιθανή πίστωση ή χρέωση στον λογαριασμό σας.

  Παράδειγμα τρόπου υπολογισμού της τελικής συνολικής χρέωσης ενέργειας για τον μήνα Αύγουστο 2023:

  Έστω κατανάλωση: 300 kWh

  ΤΕΑΙουλίου: 0,11268 € / kWh

  ΤΕΑΙουνίου: 0,09149 € / kWh

  Συνολική χρέωση ενέργειας μήνα Αυγούστου 2023:

  Χρέωση Μηχανισμού Διακύμανσης:
  1,3115 x (0,11268 € / kWh - 0,040) + 1,3115 x (0,11268 € / kWh - 0,09149 € / kWh) = 0,12311 € / kWh

  Χρέωση ενέργειας: (0,089 € / kWh + 0,12311 € / kWh) x 300 kWh = 63,63 €

  Χρέωση παγίου: 5€

  Συνολική χρέωση ενέργειας μήνα Αυγούστου 2023: 68,63 €

   

 • Πώς θα αποτυπώνεται η χρέωση προμήθειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικού Τιμολογίου;

  Στους λογαριασμούς κατανάλωσης που αφορούν το Ειδικό Τιμολόγιο οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποτυπώνουν ενιαία την Τελική Τιμή Προμήθειας, ανά μήνα τιμολόγησης.
 • Πότε θα ενημερώνομαι για την τιμή ενέργειας που θα πληρώνω στο Ειδικό Τιμολόγιο;

  Από 01.01.2024 η Τελική Τιμή Προμήθειας του ειδικού τιμολογίου θα ανακοινώνεται κάθε μήνα εκ των προτέρων, έως την 1η ημέρα του μήνα, στην ιστοσελίδα μας καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ. Για παράδειγμα στην 01/02/2024 ανακοινώνεται η τιμή που ισχύει για τον Φεβρουάριο 2024.
 • Είμαι ενταγμένος σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, θα συνεχίσω να λαμβάνω την έκπτωση;

  Σωστά, η έκπτωση του Κοινωνικού Τιμολογίου διατηρείται κανονικά για όλους τους πελάτες που την δικαιούνται.
 • Πώς μπορώ να επιλέξω σε ποιο προϊόν επιθυμώ να μεταβώ;

  Από 01.12.2023 έως 31.01.2024 μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας να μεταβείτε στο Ειδικό Τιμολόγιο και ταυτόχρονα να επιλέξετε το προϊόν ELPEDISON Smart εδώ.
Χρήσιμα Έντυπα
 • Ποια είναι τα Έντυπα που θα μπορούσαν να μου φανούν χρήσιμα;

  Για την Αίτηση Υπαναχώρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, πατήστε εδώ

  Για την Αίτηση Ελέγχου Μετρητή, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Ενημέρωσης για Δεδομένα Κατανάλωσης, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης του Πελάτη, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Καταγγελίας στη Χαμηλή Τάση, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Καταγγελίας στη Μέση Τάση, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων και Παραπόνων, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Εξουσιοδότησης για Διακοπή Ηλεκτροδότησης, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Εξουσιοδότησης για Παύση Εκπροσώπησης Μετρητή, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Υπαναχώρησης Φυσικού Αερίου, πατήστε εδώ

  Για το Έντυπο Αίτησης Aπενεργοποίησης Πάγιας Εντολής, πατήστε εδώ.

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση, πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση - Μη ληξιπροθεσμες οφειλές, πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση έλλειψης μισθωτηρίου, πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση (σύνοικοι), πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση (διαχειριστής), πατήστε εδώ

  Για την Υπεύθυνη Δήλωση - "Promo Εξοχικό", πατήστε εδώ

  Για πληροφορίες αναφορικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πατήστε εδώ
Ενημέρωση από ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και άλλοι Φορείς
 • Πως μπορώ να ενημερωθώ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

  Για την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, πατήστε εδώ.
 • Σε ποιους φορείς μπορώ να απευθυνθώ για την επίλυση εξωδικαστικών ζητημάτων;

  Οι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι:

  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
   Σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους του Προμηθευτή, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένης καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4001/2011
  • Συνήγορος του Καταναλωτή
  • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
   
Απελευθέρωση της αγοράς
 • Ποιες είναι οι "Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη" που ακολουθεί η ELPEDISON στην επικοινωνία της με τους πελάτες και στις πρακτικές προώθησης των προϊόντων της;

  Η ΕLPEDISON ακολουθεί τις "Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη", όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 832/09-03-13). Για να διαβάσετε το εν λόγω Παράρτημα, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.
 • Τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ποια είναι τα οφέλη της για τον καταναλωτή;

  Πρακτικά, απελευθέρωση της αγοράς σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί πλέον να επιλέξει ο ίδιος προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρικό ρεύμα.

  Συγκεκριμένα, από το 2007, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί για όλους τους καταναλωτές. 
  Έτσι, ο τελικός καταναλωτής σήμερα, δεν είναι υποχρεωμένος, όπως παλιότερα, να αγοράζει το ηλεκτρικό του ρεύμα από τον κατεστημένο φορέα, βάσει μόνο ρυθμιζόμενων και μη διαπραγματεύσιμων τιμών.
  Πλέον, όπου κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον προμηθευτή ενέργειας που προτιμά και να διαπραγματευτεί ελεύθερα τις τιμές της ενέργειας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που θα λάβει.

  Η οργάνωση της αγοράς, μετά την απελευθέρωσή της, σύμφωνα με τους Ν. 2773/1999 και Ν. 4001/2011, απεικονίζεται επιγραμματικά στο ακόλουθο διάγραμμα: