Εφόσον είμαι πελάτης που έχει μεταφερθεί στον Προμηθευτή "Τελευταίου Καταφυγίου", πότε έχω το δικαίωμα να επιλέξω την ELPEDISON για Προμηθευτή μου;
Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των τριών μηνών, που βρίσκεστε στον Προμηθευτή "Τελευταίου Καταφυγίου", έχετε το δικαίωμα να υπογράψετε συμβόλαιο προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με την ELPEDISON και να γίνετε πελάτης της χωρίς κανένα κόστος.