Τι σημαίνει Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου";
Προμηθευτής “Τελευταίου Καταφυγίου” (βάσει του Νόμου 4001) είναι ο Προμηθευτής που είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει πελάτες που δεν εκπροσωπούνται από κάποιον άλλο Προμηθευτή, εξαιτίας λάθους του προηγούμενου Προμηθευτή και όχι των πελατών.