Τι συμβαίνει με τις πληρωμές και τις εγγυήσεις που έχω καταβάλει στον προηγούμενο Προμηθευτή;
Στην ELPEDISON, βάσει της σημερινής πολιτικής μας, ΔΕΝ ζητάμε εγγύηση, εάν ο πελάτης πληρώνει τους λογαριασμούς του με πάγια εντολή. Για να γίνει κάποιος πελάτης μας, θα πρέπει, προηγουμένως, να έχει ρυθμίσει κάθε τυχόν οφειλή του σε προηγούμενους Προμηθευτές.