Για ποιο λόγο μετέπεσα στο Ειδικό Τιμολόγιο; Μπορώ να αλλάξω προϊόν αν το επιθυμώ;
Οι πελάτες που δεν έχουν επιλέξει κάποιο διαφορετικό προϊόν και δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση να μεταπέσουν στο ειδικό τιμολόγιο έως την 31η Ιανουαρίου 2024, μεταβαίνουν αυτομάτως σε αυτό.

Συνεπώς, σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να παραμείνετε στο Ειδικό Τιμολόγιο, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Από 01.12.2023 έως 31.01.2024 μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας να μεταβείτε στο Ειδικό Τιμολόγιο και ταυτόχρονα να επιλέξετε το προϊόν ELPEDISON Smart εδώ.