Πώς διαμορφώνονται με τα νέα δεδομένα οι χρεώσεις στο Ειδικό Τιμολόγιο από 01.01.2024;
Η Χρέωση προμήθειας του ειδικού τιμολογίου θα προκύπτει από ένα σταθερό σκέλος (Βασική Τιμή Προμήθειας) και από ένα κυμαινόμενο σκέλος (Μηχανισμός Διακύμανσης), και θα αποτυπώνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως μια ενιαία τιμή (Τελική Τιμή Προμήθειας).

Η τελική τιμή κάθε μήνα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

Αναλυτικά στα Ειδικά Τιμολόγια οι χρεώσεις αποτελούνται από:

• To μηνιαίο πάγιο
• Τελική Χρέωση Προμήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει τη Βασική Χρέωση Προμήθειας, τον Μηχανισμό Διακύμανσης και τυχόν επιπλέον έκπτωση που θα ανακοινώνεται κάθε μήνα