Πώς θα διακρίνονται τα προϊόντα και πώς θα καταλάβω σε ποιο προϊόν έχω ενταχθεί;
Από 1/1/24, θα αρχίσουν να ισχύουν οι νέες σημάνσεις για την εκάστοτε κατηγορία διαθέσιμου προϊόντος. Η ειδική αυτή σήμανση θα αποτυπώνεται στη σύμβαση του προϊόντος σας, στις προϊοντικές σελίδες του elpedison.gr, στις διαφημίσεις που θα βλέπετε αλλά και στον λογαριασμό που λαμβάνετε κάθε μήνα, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω e-bill.
Αναφορικά με τον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο χρώμα σήμανσης δίπλα από το πληρωτέο ποσό στην πρώτη σελίδα του.

Κάθε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας επισημαίνεται σύμφωνα με τις εξής χρωματικές σημάνσεις:

• Τα Προϊόντα Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου επισημαίνονται με χρώμα μπλε
• Το Ειδικό Τιμολόγιο Υπουργείου με χρώμα πράσινο
• Τα λοιπά προϊόντα προμήθειας κυμαινόμενης τιμής με χρώμα κίτρινο
• Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης με χρώμα πορτοκαλί