Τι αλλάζει στα τιμολόγια ρεύματος από 01/01/2024 και γιατί;
Από 1ης Ιανουαρίου 2024, όλοι οι πελάτες που είχαν προϊόν με προανακοίνωση τιμής στις 20 του μήνα, μεταπίπτουν αυτόματα στο Ειδικό Τιμολόγιο που ορίζεται από την Πολιτεία (άρθρο 17 Ν. 5066/2023, Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107).

Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να προβάλλουν αντίρρηση και να μην μεταπέσουν στο Ειδικό Τιμολόγιο έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να μεταβούν σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν επιθυμούν από τα εμπορικά διαθέσιμα.

Τέλος, από 1.1.24, κάθε εμπορικά διαθέσιμο προϊόν, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, θα φέρει ειδική σήμανση. Διαβάστε περισσότερα για τις νέες σημάνσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.