Τι σημαίνει η λήξη των έκτακτων μέτρων και η παύση της εφαρμογής του μέτρου των μηνιαίων τιμών;
Στο πλαίσιο μιας σειράς από έκτακτα μέτρα, τα οποία καθόρισε το Υπουργείο Ενέργειας με το άρθρο 138Α του Ν. 4951/2022, από την 1η Ιανουαρίου 2024 παύει η ανακοίνωση των μηνιαίων τιμών κάθε 20 του προηγούμενου μήνα. Συγκεκριμένα η τελευταία ανακοίνωση μηνιαίων τιμών αφορά στις τιμές του Δεκεμβρίου 2023 που ανακοινώθηκαν 20/11/2023.

Mε τη λήξη της ως άνω διαδικασίας, βάσει νέας νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία (άρθρο 17 Ν. 5066/2023), κάθε Προμηθευτής καθορίζει Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους Πελάτες Ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 138Α του Ν. 4951/2022 (ανακοίνωση τιμής στις 20 του προηγούμενου μήνα) κατηγορία πελάτη. Τα νέα Ειδικά Τιμολόγια θα ξεκινήσουν από 1/1/2024 και, σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΕΝ, θα κρατήσουν για ένα έτος έως τις 31/12/2024. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του, στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιλέξει κάποιο από τα Εμπορικά Προγράμματα που είναι διαθέσιμα, γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη ότι θα μεταπέσει αυτομάτως στις χρεώσεις του Εμπορικού Προγράμματος «ELPEDISON Smart».