Υπηρεσία ELPEDISON Green Certificate

Η ELPEDISON νοιάζεται έμπρακτα για το περιβάλλον και προσφέρει στους επιχειρησιακούς της πελάτες την υπηρεσία ELPEDISON Green Certificate. 

Η υπηρεσία ELPEDISON Green Certificate βασίζεται στο Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (EΠ), που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαχειρίζεται στην Ελλάδα ο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), σας επιτρέπει να αποκτήσετε “πράσινη” ενέργεια που παράγεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). 

Με την υπηρεσία ELPEDISON Green Certificate, για κάθε μεγαβατώρα (MWh) ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε καταναλώσει, η ELPEDISON προμηθεύει την ίση ποσότητα σε Εγγυήσεις Προέλευσης, τις οποίες διασφαλίζει μέσω παραγωγών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ. 

Επιλέγοντας την υπηρεσία ELPEDISON Green Certificate, συμβάλλετε στη χρηματοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ενισχύσετε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σας και ταυτόχρονα να μειώσετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα.