Υπηρεσίες Πράσινης Eνέργειας

Υπηρεσίες ELPEDISON Πράσινης Ενέργειας 

Οι υπηρεσίες ELPEDISON Green και ELPEDISON Green Certificate, έχουν δημιουργηθεί για επιχειρησιακούς πελάτες που νοιάζονται έμπρακτα για το περιβάλλον και ανήκουν είτε στη Χαμηλή είτε στη Μέση & Υψηλή Τάση, αντίστοιχα. 

Αυτές οι υπηρεσίες δίνουν σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα να αποκτήσει “πράσινη” ενέργεια, που παράγεται από 100% ανανεώσιμες πηγές. 
 
Οι υπηρεσίες βασίζονται στο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (EΠ)*, δηλαδή το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) και πιστοποιεί την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) σε μια μονάδα παραγωγής, για ορισμένη χρονική περίοδο.

*Όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ και στην Υπουργική Απόφαση ∆6/Φ1/οικ.8786 (ΦΕΚ 646/14.5.2010).

Η ELPEDISON, για κάθε MWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνετε, προμηθεύει ίση ποσότητα σε ΕΠ, που τις διασφαλίζει από παραγωγούς ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή ΣΗΘΥΑ.

 Όνομα Υπηρεσίας
 Χαρακτηριστικά  Μηνιαίο Πάγιο
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
 
ELPEDISON Green

 Για τους μετρητές Γ21

 5,00 €

 
ELPEDISON Green Certificate

 
Για τους μετρητές Μέσης και Υψηλής Τάσης
 

Eπικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πωλήσεων


Δείτε εδώ τους όρους της υπηρεσίας ELPEDISON Green για τους μετρητές Γ21. 

Γιατί να επιλέξετε τις Υπηρεσίες Πράσινης Ενέργειας 

Επιλέγοντας τις υπηρεσίες Green και Green Certificate: 

  • Συνεισφέρετε στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα Συνεισφέρετε στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα
Υπηρεσίες Πράσινης Eνέργειας