Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), θεσπίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με σκοπό να προστατεύσει τις πιο ευάλωτες ομάδες καταναλωτών.

Ενημερωθείτε σε ποια κατηγορία δικαιούχων ανήκετε, τις προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο ευάλωτων πελατών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής αίτησης.

 

Μάθετε περισσότερα