Υπηρεσία ELPEDISON HomeRepair

Επειδή οι βλάβες δεν γνωρίζουν από ωράρια, γιορτές κι αργίες, η ELPEDISON βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο με την με την υπηρεσία HomeRepair, για να σας προσφέρει άμεση τεχνική βοήθεια για κάθε επείγουσα βλάβη που θα παρουσιαστεί στο σπίτι σας! 

Τι καλύπτει η υπηρεσία HomeRepair 
Η υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας HomeRepair καλύπτει έκτακτες ζημιές ή βλάβες σχετικά με: 

  Κλειδαριές  

Απώλεια ή κλοπή κλειδιών ή αδυναμία λειτουργίας ή αχρήστευση της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της οικίας που καλύπτεται από την υπηρεσία.

  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  

Ολική βλάβη του συστήματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο εσωτερικό της οικίας, που την καθιστά μη κατοικήσιμη (π.χ. βραχυκυκλώματα, υπερτάσεις, επαγωγή κεραυνού). 

  Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

Βλάβη ή ζημιά του υδραυλικού συστήματος ή του συστήματος αποχέτευσης, η οποία επιφέρει ζημιά από νερό στο εσωτερικό της κατοικίας.  Η εν λόγω ζημιά περιλαμβάνει τη θραύση σωληνώσεων και την υπερχείλιση δεξαμενών νερού. 

Βλάβη σε λεκάνη τουαλέτας ή καζανάκι, μπανιέρα/ντουζιέρα και νιπτήρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια λειτουργικότητας της μοναδικής λεκάνης τουαλέτας, μπανιέρας/ντουζιέρας, νιπτήρα ή του συνόλου των τουαλετών, μπανεριών/ντουζιερών και νιπτήρων της κατοικίας.  

   Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου 

Ολική βλάβη του συστήματος παροχής φυσικού αερίου στο εσωτερικό της οικίας, που την καθιστά μη κατοικήσιμη.

  Υαλοπίνακες 

Ζημιά σε κρύσταλλα παραθύρων/κύριας πόρτας εισόδου, που καθιστά την κατοικία μη ασφαλή έναντι των ακόλουθων κινδύνων: κλοπή με διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης, πυρκαγιά, έκρηξη ή καιρικά φαινόμενα. 


 

Ποια διαδικασία θα ακολουθήσω σε περίπτωση επείγουσας τεχνικής βλάβης;

Σε περίπτωση επείγουσας ζημιάς/βλάβης καλείτε στο 211-9909096, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, αναφέροντας:

Τον αριθμό μετρητή/ΗΚΑΣΠ 

Το ονοματεπώνυμο

Τον ΑΦΜ σας

 

Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή σας, θα αποστέλλεται τεχνικός από το δίκτυο της υπηρεσίας για την επίλυση βλάβης.
 

Χρήσιμες πληροφορίες για την υπηρεσία HomeRepair 

Η υπηρεσία  HomeRepair, αφορά Ασφάλιση Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας στην Κατοικία και: 

Καλύπτει το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών  μέχρι το ποσό των 80€ ανά επίσκεψη. 
Σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε τεχνικό για την επίλυση βλάβης έως 2 φορές ανά ειδικότητα και έως 5 φορές συνολικά, στη διάρκεια ενός έτους ασφάλισης. 
Προσφέρει πανελλαδική κάλυψη.
• Ισχύει για νέους πελάτες που συνάπτουν και διατηρούν σε ισχύ σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικού ρεύματος µε τύπο µετρητή Γ1/Γ1Ν ή φυσικού αερίου µε τύπο µετρητή αυτόνοµο οικιακό µε την Elpedison.

Δείτε εδώ τους όρους της υπηρεσίας HomeRepair.

Η υπηρεσία HomeRepair της Elpedison παρέχεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH.