"Υπάρχουν περιορισμοί και εμπόδια για τη διείσδυση των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά"

"Υπάρχουν περιορισμοί και εμπόδια για τη διείσδυση των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά"

"Υπάρχουν περιορισμοί και εμπόδια για τη διείσδυση των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά"
Ο στόχος για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ σε επίπεδα κάτω του 50% ως το 2020, είναι εφικτός μόνον εάν απομακρυνθούν τα εμπόδια που υπάρχουν, και αν βέβαια δεν εισαχθούν νέα. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ELPEDISON Michel Piguet, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο energypress.

Ο κ. Piguet «βλέπει» ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω κινητικότητα τόσο στη Χαμηλή Τάση όσο και στη Μέση, και επισημαίνει ότι, μετά την πρώτη φάση όπου τα τιμολόγια είναι το κύριο κριτήριο, στη συνέχεια το «παιχνίδι» θα δοθεί, ακόμη περισσότερο, στην ποιότητα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης, καθώς και στις ενεργειακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Όσο για την ίδια την ELPEDISON, σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των πελατών της το 2017, μεταξύ άλλων με διαφοροποιημένα προϊόντα, ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και νέες εφαρμογές παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης.

Μετά την πρώτη δημοπρασία ΝΟΜΕ, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όσον αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής;

Αναμφισβήτητα, η πρώτη δημοπρασία ΝΟΜΕ, που έλαβε χώρα στις 25 Οκτωβρίου, είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην ελληνική αγορά ενέργειας και για την ελληνική αγορά ενέργειας. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές προσπαθούν εδώ και χρόνια να αποκτήσουν πρόσβαση στις φθηνότερες πηγές ενέργειας του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών, ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν δίκαια το βασικό πάροχο ως προς το κόστος της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Αναμένεται ότι οι προμηθευτές ρεύματος θα γίνουν πιο εξωστρεφείς, προσφέροντας καλά δομημένα προϊόντα και προσφορές, οι οποίες θα παρέχουν αυξημένο οικονομικό όφελος σ τον τελικό καταναλωτή. Καθώς η αγορά αναπτύσσεται περαιτέρω, οι προμηθευτές θα προσπαθούν να προσφέρουν μια βελτιωμένη εμπειρία υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, μέσω καλύτερων τιμών καθώς και καλύτερων υπηρεσιών αλλά και πελατειακής υποστήριξης.

Με βάση τα νέα δεδομένα, θεωρείτε ότι μπορεί η Ελλάδα να πετύχει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά στη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, δίχως άλλες ρυθμιστικές αλλαγές;

Ο στόχος για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ σε επίπεδα κάτω του 50% ως το 2020, όπως επιβλήθηκε με το τρίτο μνημόνιο, αποτελεί σίγουρα μια σημαντική πρόκληση.. Τα μέτρα ΝΟΜΕ ξεκάθαρα βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και ανοίγουν το δρόμο προς μια πιο ώριμη χονδρεμπορική αγορά, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέσω του «Τarget Μodel». Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι οι πρόσφατοι περιορισμοί για τη μετάβαση πελατών από έναν προμηθευτή σε άλλον και το βάρος του ελλείμματος των ΑΠΕ που καλούνται σήμερα να επωμισθούν οι προμηθευτές, αποτελούν σημαντικά εμπόδια προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου και κατ’ επέκταση προς την διείσδυση των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά. Αν αυτά τα εμπόδια απομακρυνθούν και δεν εισαχθούν νέα, τότε η αγορά θα μπορούσε πράγματι να πορευθεί προς το δρόμο για τη σημαντική πτώση του μεριδίου της ΔΕΗ ως το 2020.

Εκτιμάτε ότι η αρκετά σημαντική κινητικότητα που παρατηρείται στη Μέση Τάση και οδηγεί σημαντικό αριθμό καταναλωτών σε αλλαγή προμηθευτή, θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και στο μέλλον;

Οι μεγάλοι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στη Μέση Τάση είναι παραδοσιακά οι καλύτερα ενημερωμένοι καταναλωτές, οι οποίοι είναι γνώστες των εξελίξεων στην αγορά και των οφελών που μπορούν να αποκομίσουν αλλάζοντας προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Κατ’ επέκταση, οι καταναλωτές στη Μέση Τάση είναι οι πρώτοι που αλλάζουν προμηθευτή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι παρ’ ότι ο ρυθμός κινητικότητας από το βασικό πάροχο στους εναλλακτικούς προμηθευτές εμφανίζεται υψηλός, εκπροσωπεί σήμερα μόλις το 30% του όγκου κατανάλωσης του αντίστοιχου τμήματος της αγοράς. Η διείσδυση στο εν λόγω τμήμα μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ακόμα και με τον ίδιο ρυθμό, αν οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ συνεχίσουν να παρέχουν προϊόντα σε τιμές που αντανακλούν το πραγματικό κόστος. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι το πρόσφατο άνοιγμα της Κρήτης, όπου υπάρχει μια αρκετά καλή παρουσία πελατών στη Μ.Τ., θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι αρχές θα πρέπει επίσης να ανοίξουν την αγορά στο νησί της Ρόδου, όπως έχουν ήδη δεσμευθεί .

Είναι βέβαιο ότι ο πόλεμος τιμών μεταξύ της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των προμηθευτών θα συνεχιστεί, αλλά έχει και αυτός τα όριά του. Σε τι άλλο πιστεύετε ότι θα βασιστεί η ανάπτυξη του κάθε προμηθευτή στο εξής;

Στα πρώτα στάδια του ανοίγματος της λιανικής αγοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, βασική παράμετρο αποτελεί η τιμή, καθώς θεωρείται ως το κυρίαρχο στοιχείο στο εκάστοτε μίγμα marketing σε σχέση με την προσπάθεια διεσίδυσης στην αγορά των εναλλακτικών παικτών. Όμως, στα επόμενα χρόνια, το παιχνίδι αναμένεται να δοθεί όχι μόνο τιμολογιακά, αλλά ακόμη περισσότερο στην ποιότητα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης, καθώς και στις ενεργειακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Εν ολίγοις, καλά σχεδιασμένες προϊοντικές προτάσεις, καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι βασικής σημασίας, όχι μόνο για την προσέλκυση πελατών, αλλά και για τη δημιουργία δεσμών μαζί τους, ενισχύοντας την πιστότητά τους.

Οι μη καθετοποιημένοι προμηθευτές θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, αν λάβουμε υπόψη ότι σταδιακά θα χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις;

Η καθετοποίηση αποτελεί πράγματι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τους εναλλακτικούς παίκτες της αγοράς ηλεκτρισμού. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον, καθώς προκύπτει από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά, είναι ότι αυτή ακριβώς η “καθετοποίηση” εκλαμβάνεται από τους καταναλωτές ως σημαντικό πλεονέκτημα για τον προμηθευτή που είναι καθετοποιημένος, καθώς συνήθως σχετίζεται με την αξιοπιστία του και το μακροπρόθεσμο όραμά του για την αγορά.

Ποια είναι τα “όπλα” με τα οποία η ELPEDISON σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό; Ποιοί είναι οι στόχοι της για το 2017;

Το 2017, η ELPEDISON σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των πελατών της, εξακολουθώντας να ακολουθεί το βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Ήδη η ELPEDISON είναι ο μεγαλύτερος εναλλακτικός προμηθευτής σε αριθμό εκπροσωπούμενων πελατών, οπότε αυτός ο στόχος αποτελεί πρόκληση. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε το στόχο μας και πάνω στα οποία εργαζόμαστε ήδη, είναι διαφοροποιημένα προϊόντα, ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, νέες εφαρμογές παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών μας μέσω της άριστης εξυπηρέτησής τους.