Οι Μέτοχοι

HELLENiQ ENERGY

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

  • Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.
  • Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  • Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
  • Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Ο Όμιλος, την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία.

EDISON SpA

Η Edison, ιδρυμένη το 1884, είναι η παλαιότερη εταιρεία ενέργειας στην Ευρώπη. Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην εξεύρεση, παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου.
 
Στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος, η Edison κατέχει μερικές από τις πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Όσον αφορά στον τομέα των καυσίμων, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, η ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία, ενώ, παράλληλα, αναπτύσσει τις απαραίτητες υποδομές για την εισαγωγή φυσικού αερίου σε Ιταλία και Ευρώπη.

Το 2008, η Edison εισήλθε στην ιταλική αγορά λιανικής, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε οικιακούς χρήστες με μία ελκυστική προϊοντική πρόταση, που χαρακτηρίστηκε αμέσως, ως η πιο προσιτή. Το Σεπτέμβριο του 2009, η εταιρεία ενίσχυσε τις πωλήσεις της με την προσθήκη προϊόντων/υπηρεσιών φυσικού αερίου για οικογένειες.

Με παρουσία στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή αλλά και σε  πολλές χώρες στην Ευρώπη, η Edison δραστηριοποιείται και στην ελληνική αγορά παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τη Δομή του Ομίλου