Εμπορία Ενέργειας


H ELPEDISON, με Αριθμό Μητρώου Συμμετεχόντων 29XTHESSALPOWERA, δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το πεδίο της δραστηριοποίησής της περιλαμβάνει τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του ελληνικού συστήματος και των γειτονικών χωρών, και συγκεκριμένα με την Ιταλία, την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, η ELPEDISON συμβάλλει στην καλή χρήση του δικτύου διασυνδέσεων, για το τελικό όφελος της ελληνικής οικονομίας.