ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ»

H ELPEDISON «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ» ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ELPEDISON έχει ενεργοποιήσει μία σημαντική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τη δημιουργία του Προγράμματος «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος είναι να «αγκαλιάσει» κάθε ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευση της ELPEDISON, να βρίσκεται καθημερινά και με συνέπεια, δίπλα στην ελληνική κοινωνία, με όλη της την ενέργεια.

Η δομή του προγράμματος στηρίζεται στους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας:

- Προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στους νέους και τα παιδιά
- Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων
- Προστασία του περιβάλλοντος & εκπαίδευση για την ενεργειακή αποταμίευση και αποδοτικότητα

Κύριο μέλημα της ELPEDISON αποτελεί η πραγματοποίηση στοχευμένων ενεργειών, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, προσδοκώντας στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και ευπαθών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους, καθώς και στη σταθερή πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η δημιουργία του Προγράμματος, αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία της ELPEDISON, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεισφοράς της Εταιρείας, μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς της, στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.
Με αυτό τον τρόπο, η ELPEDISON συνεχίζει με συνέπεια μια σειρά πολλαπλών δράσεων που έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η ELPEDISON αναλαμβάνει σε σταθερή βάση, τα τελευταία χρόνια, την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με διαφορετικές δράσεις και συνέργειες με φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ, ενώ παράλληλα, επιδιώκει την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης και με τους τρόπους επίτευξής τους.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία έχει βραβευθεί για τις πρακτικές της σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με το βραβείο CRI Silver και έπαινο στην κατηγορία Περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: