2003

2003

Συστήνεται η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗς ΑΕ (ΕΝΘΕΣ) από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ