2010

2010

Ολοκληρώνεται η 2η μονάδα παραγωγής ενέργειας της ELPEDISON Power στη Θίσβη και ξεκινά η εμπορική λειτουργία της