2015

2015

Η ELPEDISON Power απορροφά την εταιρεία ELPEDISON Energy και ο διακριτικός τίτλος αλλάζει σε ELPEDISON, οπότε και ιδρύεται καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής & προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας