2019

2019

Αποχωρούν οι ΕΛΛΑΚΤΟΡ και ΧΑΛΚΟΡ και ο μετοχικός έλεγχος της ELPEDISON περνάει κατά 100% στην ELPEDISON BV