Προωθώντας μια Κουλτούρα Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας

Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας

Aποστολή της ELPEDISON είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας, υψηλής ποιότητας, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, με του οποίους φροντίζει για την ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών εκείνων που είναι οι πιο αποτελεσματικές, φιλικές προς το περιβάλλον και απόλυτα συμβατές με τις επαγγελματικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Επιπλέον, η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης, που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, δείχνει τη δέσμευση της ELPEDISON να προχωρά πέρα από την απλή συμμόρφωση με τους υφιστάμενους κανονισμούς. Η Εταιρεία προωθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας ασφάλειας, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.

Η ELPEDISON θεωρεί την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της ως μέγιστης σημασίας.  Για το λόγο αυτό, έχει διαμορφώσει ειδική Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α), η οποία συνοψίζει τους στόχους της Εταιρείας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Η  ELPEDISON, δεσμεύεται για την επίτευξη υψηλών επιπέδων στον τομέα της Υ&Α, τη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων Δεικτών Απόδοσης και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σκοπός της είναι η πρόληψη των περιστατικών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανθρώπινο τραυματισμό ή ασθένεια, ζημιές στην υποδομή, στην περιουσία και τον εξοπλισμό ή στο περιβάλλον, καθώς επίσης και σε ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.

Για το σκοπό αυτό, η ELPEDISON έχει εφαρμόσει, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου της Συστήματος Διαχείρισης, συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας, σύμφωνα με την πιστοποίηση που έχει λάβει, βάσει του ISO 45001: 2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

                                         
                      Επιγραμματικά, η ELPEDISON φροντίζει πάντα να διασφαλίζει:
  • την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την Υ&Α
  • την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Υ&Α
  • την επαρκή και αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν την Υ&Α
  • τη συμμετοχή όλης της ιεραρχίας της Εταιρείας στην εφαρμογή της πολιτικής της Υ&Α
  • τη διαμόρφωση συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών Υ&Α για κάθε άτομο που απασχολείται στην   ELPEDISON και που εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας
  • σαφείς, μετρήσιμους, ρεαλιστικούς και προγραμματισμένους στόχους Υ&Α
  • τη βελτιστοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και ανακύκλωσης
  • την περιοδική επανεξέταση του Συστήματος Διαχείρισης Υ&Α και της υφιστάμενης Πολιτικής Υ&Α, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, εφόσον υπάρχουν, με τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η  ELPEDISON διαμόρφωσε ένα πρακτικό Εγχειρίδιο Υγιεινής & Ασφάλειας, στα ελληνικά και αγγλικά, το οποίο διανέμεται σε όλο το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας καθώς και σε συνεργάτες και επισκέπτες, που εισέρχονται στις μονάδες μας. Στόχος μας είναι η συνεχής και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές και διαδικασίες Υ&Α της ELPEDISON.

Επιπλέον, η ELPEDISON φροντίζει για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ως προς τη γνώση παροχής "Πρώτων Βοηθειών", με ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια, που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, από τον Ιατρό Εργασίας της Εταιρείας. Η δυνατότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης, τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και γενικότερα, στο δρόμο, στο σπίτι, σε ένα δημόσιο χώρο, αποτελεί τη μέγιστη ένδειξη υπευθυνότητας και αλληλεγγύης προς το συνάδελφο ή/και το συνάνθρωπό μας.

    
                                First Aid SeminarΣτις 29 Σεπτεμβρίου 2015, η ELPEDISON ήταν ο νικητής του Βραβείου «Health & Safety Awards 2015», στην κατηγορία «Ενέργεια», κατακτώντας την 1η θέση.

Συγκεκριμένα, η ELPEDISON δήλωσε ΜΗΔΕΝ ατυχήματα για το προσωπικό της Εταιρίας και των υπεργολάβων της, για περισσότερα από πέντε χρόνια, έχοντας αναπτύξει και υιοθετήσει  το δικό της Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο έχει αποδειχθεί σημαντικό «εργαλείο» προστιθέμενης αξίας στην  καθημερινότητα των εργαζομένων της Εταιρίας.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του προσωπικού της Εταιρείας προς αυτήν την κατεύθυνση ενώ, ταυτόχρονα, ενθαρρύνει την ELPEDISON να στοχεύσει ακόμη υψηλότερα στο μέλλον.

Health Safety Award 2015

Είμαστε εδώ, για να
λύσουμε κάθε σας
απορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shops

Eξυπηρέτηση Πελατών

18128 & 218.18.18128*

*Απλή αστική χρέωση
Δευ-Σαβ 8:00-21:00/ Κυρ 9:00-17:00
customercare@elpedison.gr


Κατάστημα ELPEDISON

Λεωφόρος Κηφισίας 283, 145 62 - Κηφισιά

Δευ-Τετ-Σαβ 10:00-16:00/ Τρι-Πεμ-Παρ 10:00-21:00


Σημεία Εξυπηρέτησης

Για τα στοιχεία και το ωράριο του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Θέλετε να γίνετε πελάτης μας?

Πατήστε εδώ, για να σας καλέσουμε εμείς πίσω!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας?

Mιλήστε μαζί μας ΤΩΡΑ!
Video Call

Θέλετε να μιλήσετε με βιντεοκλήση με έναν εκπρόσωπό μας;

Πατήστε εδώ για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας!