Προμήθεια Καθολικής Υπηρεσίας

Η ELPEDISON, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 (σχετικά με τον «Καθορισμό Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας»), έχει οριστεί Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους». Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 3[1] του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013), διακρίνονται οι τέσσερις παρακάτω κατηγορίες Πελατών Καθολικής Υπηρεσίας:

1. Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
2. Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο
3. Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
4. Εμπορικός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

Με το άρθρο 138 του Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) και για την χρονική περίοδο 01.08.2022 έως 01.07.2023, αναστέλλεται η χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα προγράμματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταβάλλοντας έτσι όλες τις σχετικές χρεώσεις προμήθειας. Ειδικότερα για τους καταναλωτές που προμηθεύονται Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, για τον προσδιορισμό των σχετικών χρεώσεων (άρθρο 107 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022)), λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω κατηγοριών, όλων των ενεργών προμηθευτών, και επιλέγεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) («Τιμολόγιο Αναφοράς»). Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων».

Η ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας δύναται να επανέλθει εκ νέου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Μάιο 2023.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Απρίλιο 2023.
Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Μάρτιο 2023.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Φεβρουάριο 2023.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Ιανουάριο 2023.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Δεκέμβριο 2022.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Νοέμβριο 2022.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Οκτώβριο 2022.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Σεπτέμβριο 2022.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Αύγουστο 2022.


Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του άρθρου 138 Ν.4951/2022 - ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022 (από 01/07/2023) οι χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αυτές ορίζονται στην την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612 (ΦΕΚ Β΄ 2400/17.06.2020), αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανά κατηγορία καταναλωτή:

                                        Business Energy START Day (25kVA)

Χρέωση Ημέρας (€/kWh)

0,13741€

Χρέωση Νύχτας (€/kWh)

-

Πάγια Χρεώση Ημέρας (€/μήνα)

0,67200 €

Πάγια Χρέωση Νύχτας (€/μήνα)

-

 

                                        Business Energy START Night (25kVA)

Χρέωση Ημέρας (€/kWh)

0,15148 €

Χρέωση Νύχτας (€/kWh)

0,08845 €

Πάγια Χρέωση Ημέρας (€/μήνα)

-

Πάγια Χρέωση Νύχτας (€/μήνα)

0,67200 €


Είμαστε εδώ, για να
λύσουμε κάθε σας
απορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shops

Eξυπηρέτηση Πελατών

18128 & 218.18.18128*

*Απλή αστική χρέωση
Δευ-Σαβ 8:00-21:00/ Κυρ 9:00-17:00
customercare@elpedison.gr


Κατάστημα ELPEDISON

Λεωφόρος Κηφισίας 283, 145 62 - Κηφισιά

Δευ-Τετ-Σαβ 10:00-16:00/ Τρι-Πεμ-Παρ 10:00-21:00


Σημεία Εξυπηρέτησης

Για τα στοιχεία και το ωράριο του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Θέλετε να γίνετε πελάτης μας?

Πατήστε εδώ, για να σας καλέσουμε εμείς πίσω!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας?

Mιλήστε μαζί μας ΤΩΡΑ!
Video Call

Θέλετε να μιλήσετε με βιντεοκλήση με έναν εκπρόσωπό μας;

Πατήστε εδώ για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας!