Λυπούμαστε, η πληρωμή απέτυχε
Η τραπεζα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την παραγγελία.
We are sorry, your payment did not go through
The bank was unable to complete the transaction.