Υπηρεσία e-bill

Μέσω της υπηρεσίας e-bill, μπορείτε να παραλαμβάνετε τους λογαριασμούς κατανάλωσης σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF), απευθείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, θα χρειαστεί να καλέσετε στο 18128 ή στο 218.1818128 (επιλογή 2).