Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Aποστολή της ELPEDISON είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας, υψηλής ποιότητας και γι’ αυτό θεωρεί την ποιότητα τους ως μέγιστης σημασίας.

Η ELPEDISOΝ έχει διαμορφώσει ειδική Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία συνοψίζει τους στόχους της Εταιρείας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ έχει λάβει σχετική Πιστοποίηση, βάσει του Προτύπου BS EN ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Η ELPEDISON, δεσμεύεται για την επίτευξη υψηλών επιπέδων στην ποιότητα, τη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων Δεικτών Απόδοσης και την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πολιτικής η ELPEDISOΝ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Για να δείτε την Πολιτική Ποιότητας πατήστε εδώ.