Παροχές

Μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητές μας στην ELPEDISON, είναι η ευημερία τόσο των ανθρώπων μας όσο και των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πακέτο παροχών και ανταμοιβών, που διευκολύνει την καθημερινή επαγγελματική και προσωπική ζωή των εργαζομένων μας, τονώνει το ηθικό, τη δέσμευση, την παραγωγικότητα και την αφοσίωσή τους, ενώ παράλληλα ενισχύει την καλή φήμη της εταιρείας.  

Οι παροχές που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι της ELPEDISON περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών μη χρηματικές αποζημιώσεις, όπως ομαδική ασφάλιση υγείας, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κουπόνια εστιατορίων και προγράμματα ευεξίας, τα οποία προστίθενται στις βασικές και μεταβλητές αποδοχές τους. 

Ο σκοπός αυτών των παροχών είναι να ενισχύσουν την οικονομική ασφάλεια των εργαζομένων μας και, κατά συνέπεια, να βελτιώσουν τα κίνητρα για παραμονή στην εταιρεία. Οι εν λόγω παροχές συνιστούν για εμάς proσυστατικό στοιχείο της διαχείρισης ανταμοιβών.