• 2003
  Συστήνεται η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΝΘΕΣ) από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
  2003
  Συστήνεται η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΝΘΕΣ) από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • 2005
  Η ΕΝΘΕΣ ολοκληρώνει την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με φυσικό αέριο, στην Θεσσαλονίκη, συνολικής εγκατεστήμενης ισχύος 400 MW
  2005
  Η ΕΝΘΕΣ ολοκληρώνει την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με φυσικό αέριο, στην Θεσσαλονίκη, συνολικής εγκατεστήμενης ισχύος 400 MW
 • 2006
  Ξεκινά η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγώγης στη Θεσσαλονίκη

  Η EDISON εισέρχεται στην ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ
  2006
  Ξεκινά η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγώγης στη Θεσσαλονίκη

  Η EDISON εισέρχεται στην ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ
 • 2007
  Ξεκινά η κατασκευή της 2ης μονάδας ηλεκτροπαραγώγης στη Θίσβη Βοιωτίας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 420 MW, από την ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ, εταιρεία που αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών EDISON-ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΧΑΛΚΟΡ
  2007
  Ξεκινά η κατασκευή της 2ης μονάδας ηλεκτροπαραγώγης στη Θίσβη Βοιωτίας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 420 MW, από την ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ, εταιρεία που αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών EDISON-ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΧΑΛΚΟΡ
 • 2009
  Η ΕΝΘΕΣ απορροφά την ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ και μετονομάζεται σε ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, με διεθνή διακριτικό τίτλο ELPEDISON Power SA. Η μετοχική σύνθεση περιλαμβάνει τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EDISON, ΕΛΛΑΚΤΩΡ & ΧΑΛΚΟΡ. Η ELPEDISON BV – που αποτελεί κοινοπραξία των ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με 50% & EDISON με 50% - ελέγχει το 75,78%

  Συστήνεται από τις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & EDISON η ELPEDISON COMMERCIAL, η οποία ξεκινά τη δραστηριοποίηση στην αγορά προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, με διεθνή διακριτικό τίτλο ELPEDISON Trading
  2009
  Η ΕΝΘΕΣ απορροφά την ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ και μετονομάζεται σε ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, με διεθνή διακριτικό τίτλο ELPEDISON Power SA. Η μετοχική σύνθεση περιλαμβάνει τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EDISON, ΕΛΛΑΚΤΩΡ & ΧΑΛΚΟΡ. Η ELPEDISON BV – που αποτελεί κοινοπραξία των ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με 50% & EDISON με 50% - ελέγχει το 75,78%

  Συστήνεται από τις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & EDISON η ELPEDISON COMMERCIAL, η οποία ξεκινά τη δραστηριοποίηση στην αγορά προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, με διεθνή διακριτικό τίτλο ELPEDISON Trading
 • 2010
  Ολοκληρώνεται η 2η μονάδα παραγωγής ενέργειας την ELPEDISON Power στη Θίσβη και ξεκινά η εμπορική λειτουργία της
  2010
  Ολοκληρώνεται η 2η μονάδα παραγωγής ενέργειας την ELPEDISON Power στη Θίσβη και ξεκινά η εμπορική λειτουργία της
 • 2012
  Η ELPEDISON Trading μετονομάζεται σε ELPEDISON Energy
  2012
  Η ELPEDISON Trading μετονομάζεται σε ELPEDISON Energy
 • 2015
  Η ELPEDISON Power απορροφά την εταιρεία ELPEDISON Energy και ο διακριτικός τίτλος αλλάζει σε ELPEDISON, οπότε και ιδρύεται καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής & προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
  2015
  Η ELPEDISON Power απορροφά την εταιρεία ELPEDISON Energy και ο διακριτικός τίτλος αλλάζει σε ELPEDISON, οπότε και ιδρύεται καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής & προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
 • 2016
  Η ELPEDISON καθίσταται ο No.1 εναλλακτικός προμηθευτής, με 50.000+ πελάτες 
  2016
  Η ELPEDISON καθίσταται ο No.1 εναλλακτικός προμηθευτής, με 50.000+ πελάτες 
 • 2017
  Η ELPEDISON εισέρχεται στην αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου
  2017
  Η ELPEDISON εισέρχεται στην αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου
 • 2019
  Αποχωρούν οι ΕΛΛΑΚΤΟΡ και ΧΑΛΚΟΡ και ο μετοχικός έλεγχος της ELPEDISON περνάει κατά 100% στην ELPEDISON BV


  Κατά την περίοδο 2005-2019, οι επενδύσεις της ELPEDISON ανήλθαν συνολικά σε €541 εκ., από δικά της κεφάλαια, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση από το κράτος.
  2019
  Αποχωρούν οι ΕΛΛΑΚΤΟΡ και ΧΑΛΚΟΡ και ο μετοχικός έλεγχος της ELPEDISON περνάει κατά 100% στην ELPEDISON BV


  Κατά την περίοδο 2005-2019, οι επενδύσεις της ELPEDISON ανήλθαν συνολικά σε €541 εκ., από δικά της κεφάλαια, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση από το κράτος.