Προμήθεια Ενέργειας

Η ELPEDISON δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας ενέργειας, με Αριθμό Μητρώου Συμμετεχόντων 29ΧELPEDISONTR-G.

Από τις αρχές του 2010, λειτουργεί ως ο κορυφαίος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρησιακούς πελάτες και από το 2011 και σε οικιακούς πελάτες-νοικοκυριά, αποτελώντας την αξιόπιστη λύση εναλλακτικού προμηθευτή στην ελληνική αγορά.

Ήδη μας εμπιστεύονται μία σειρά από μεγάλες και με υψηλή φήμη εταιρείες, βιομηχανίες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, όπως από τον τομέα της βιομηχανίας χάλυβα, του τσιμέντου, από τον τραπεζικό κλάδο, την ξενοδοχειακή αγορά και τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ενδεικτικά, οι εταιρείες Eurobank, National Bank of Greece, Μαιευτήριο Λητώ, Lafarge, Mondelez, BOSCH, Ελληνικά Πετρέλαια, EKO, Public, Creta Farm, είναι μερικές μόνο από τις επιχειρήσεις, που έχουν επιλέξει την ELPEDISON ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η ELPEDISON έχει δημιουργήσει ένα σταθερό πελατολόγιο από μικρότερου μεγέθους εταιρείες, από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς της αγοράς καθώς και από χιλιάδες οικιακούς πελάτες - ιδιώτες.

Για την ELPEDISON, η αφοσίωση στον πελάτη και η δημιουργία δεσμών μαζί του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της. Στόχος μας δεν είναι απλά η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του πελάτη, αλλά η διασφάλιση της δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων μαζί του, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής του και τον όγκο της κατανάλωσής του. Ως βάση για το «χτίσιμο» των σχέσεων μαζί του φροντίζουμε να είναι πάντα η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα.

 

Τομείς Εξειδίκευσης

Πρωταρχική ευθύνη της ELPEDISON είναι η προμήθεια ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, με συνεχή ροή, υψηλή απόδοση και απόλυτη ασφάλεια.

Απαντώντας στις προκλήσεις της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ELPEDISON φέρνει τα πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είτε εμπορικές είτε βιομηχανικές.

Ένα από τα πλέον δυνατά όπλα της ELPEDISON είναι η πελατο-κεντρική της φιλοσοφία. Με ένα άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και με την προσφορά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η ELPEDISON κάνει αυτή τη φιλοσοφία πράξη σε καθημερινή βάση.

Αναλύουμε προσεκτικά το προφίλ κατανάλωσης κάθε πελάτη και του προσφέρουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται: μια ευέλικτη και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και μια υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, από τη δική μας την πλευρά, στην αποτελεσματική του εξυπηρέτηση, στη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητάς του και τη μακροχρόνια εξοικονόμηση ενέργειας για την επιχείρησή του

 

Η Λίστα Αναφοράς

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών της ELPEDISON περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην ελληνική αγορά. Η πίστη τους στην ELPEDISON αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την ικανοποίησή τους από τα ενεργειακά προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε.