Μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα

Τα μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα Φυσικού Αερίου για το Σπίτι είναι τα εξής:

GasHome Flex 2019
GasHome Individual
GasHome Flex 2021
GasHome Smart (για νέους πελάτες έως 01/2023)

 

Δείτε εδώ  τις χρεώσεις των μη εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων.