Εκπαίδευση Προσωπικού 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία μάθησης για τους ανθρώπους της ELPEDISON, έχουμε σχεδιάσει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης,  ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης μέσα στην εταιρεία. Οι στόχοι μας είναι: 

Να ενισχύσουμε την ομαλή ένταξη των νέων συναδέλφων μας στην κουλτούρα της ELPEDISON και τον τρόπο λειτουργίας της. 
Να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την εξειδίκευση που χρειάζεται προκειμένου να ξεχωρίσουν στους ρόλους τους και να ανταποκριθούν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τα πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία. 
Να δημιουργήσουμε μια κοινή γλώσσα και κουλτούρα μεταξύ των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προσδοκίες της εταιρείας. 
Να ισχυροποιήσουμε τις ικανότητες των εργαζομένων, ώστε να επιτύχουν εξαιρετική απόδοση και να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες. 
Να ενδυναμώσουμε τις ηγετικές ικανότητες και να διασφαλίσουμε την επιχειρηματική συνέχεια. 
Να αυξήσουμε τη δέσμευση που νιώθουν οι εργαζόμενοί μας. 
Να προσδώσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ολόκληρο τον οργανισμό, μέσα από την εξειδίκευση των ανθρώπων του. 

Επιπρόσθετα, έχουμε δημιουργήσει το ELPEDISON Training Academy, το οποίο έχει δομηθεί γύρω από τους εκπαιδευτικούς πυλώνες που είναι απαραίτητοι, ώστε, αφενός, η εταιρεία να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους, αφετέρου, όλοι οι εργαζόμενοι να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.