Η ELPEDISON προσκαλεί σε μη δεσμευτική Δοκιμή Αγοράς (Market Test) για το έργο "Thessaloniki FSRU"

Η ELPEDISON ανακοινώνει την έναρξη της μη δεσμευτικής φάσης της δοκιμής αγοράς του έργου "Thessaloniki FSRU".

Μετά την έγκριση των κατευθυντήριων οδηγιών της μη δεσμευτικής φάσης της δοκιμής αγοράς από τη ΡΑΑΕΥ, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δέσμευση δυναμικότητας και υπηρεσιών στον νέο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το "Thessaloniki FSRU" είναι ένα νέο μεγάλο έργο ΥΦΑ που περιλαμβάνει έναν υπεράκτιο τερματικό σταθμό ΥΦΑ αποτελούμενο από δύο πλοία, ένα FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) και ένα FSU (Floating Storage Unit), βρίσκεται στον Θερμαϊκό κόλπο σε απόσταση 4,4 χλμ. από το σημείο προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου αγωγού φ.α.

Τα δύο πλοία (ένα FSRU και ένα FSU), θα έχουν συνδυασμένη αποθηκευτική ικανότητα μεταξύ 250.000 m3 και 280.000 m3, ενώ η ονομαστική ικανότητα αεριοποίησης θα είναι περίπου 150 GWh/ημέρα.

Το Thessaloniki FSRU, λόγω της στρατηγικής του θέσης, θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο της Βόρειας Ελλάδας και ολόκληρης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στη διαχείριση των συμφορήσεων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αποτελώντας ένα νέο ευέλικτο και ασφαλές σημείο εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για δυναμικότητα στον τερματικό σταθμό έχουν στη διάθεσή τους 25 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλουν τα έγγραφα που απαιτούνται για τη μη δεσμευτική φάση του Market Test. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και έγγραφα για τη διαδικασία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ELPEDISON, www.elpedison.gr.

Η προθεσμία για την υποβολή των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος είναι: 12/01/2024.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη μη δεσμευτική φάση του market test βρίσκονται παρακάτω:

Invitation Letter
Τhess FSRU_Non-Binding MT Guidelines
APPENDIX 1_REGISTRATION FORM
APPENDIX 2_NON-BINDING DEMAND INDICATION FORM