Όροι Προγραμμάτων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το Σπίτι

Παρατίθενται οι όροι των προγραμμάτων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το Σπίτι: 

 

ELPEDISON ECONOMY

2023

 

ELECTRICITY HOME

2023

2022

2021

   2020

 

ELECTRICITYHOME FIXED

2023

2022

 

24 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

2022

2021

2020

 

DRIVEGREEN ELECTRICITY

2023

2022

2021

2020

 

ELECTRICITYHOME PROMO ΕΞΟΧΙΚΟ

2022

2021

2020

 

ELPEDISON ECONOMY

2023

ELPEDISON FREE

2022

2021

 

ELPEDISON MAX

2022

2021

 

ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ

2023

2022

2021

2020

 

ELPEDISON ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

2022

2021

2020