Διακανονισμός Ληξιπρόθεσμων οφειλώνΗ ELPEDISON δίνει στους οικιακούς πελάτες της τη δυνατότητα διακανονισμού τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, με την εξής διαδικασία: 

(α) Το πλαίσιο του διακανονισμού καθορίζεται με κριτήριο το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πελάτη. 

(β) Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται εντός δύο ημερών από τη σύναψη του διακανονισμού.

(γ) Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης.

(δ) Για τη συμφωνία του διακανονισμού απαιτείται επικοινωνία του πελάτη με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 18128 ή στο 218 18 18128 (Απλή αστική χρέωση).

Ειδικά, για τους Ευάλωτους Πελάτες η ELPEDISON, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 παρ. 3 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), ως ισχύει, προσφέρει τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ως εξής:

(α) Οι μηνιαίες δόσεις δεν υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.

(β) Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται εντός δύο ημερών από τη σύναψη του διακανονισμού.

(γ) Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης.

(δ) Για τη συμφωνία του διακανονισμού απαιτείται επικοινωνία του πελάτη με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 18128 ή στο 218 18 18128 (Απλή αστική χρέωση).