Αναδρομική χορήγηση πρόσθετης επιδότησης επιχειρήσεων από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης

Αναδρομική χορήγηση πρόσθετης επιδότησης επιχειρήσεων από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης

Την 1/12/2023, εκδόθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/125322/2161/01.12.2023, η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες για την απόδοση της επιπρόσθετης επιδότησης για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2022 - Οκτώβριος 2023 βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ELPEDISON, πάντα δίπλα στους πελάτες μας, υποστηρίζοντάς τους σε όλη τη διαδικασία απόδοσης της επιδότησης, έχουμε ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά τις ενημερωτικές επιστολές με όλες τις πληροφορίες, τα έντυπα και τα αναλυτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την επιδότηση.

Βάσει των πληροφοριών που θα αποσταλούν από τους πελάτες στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, θα εκδοθεί και θα αποσταλεί, μέχρι το τέλος του έτους, έκτακτος ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός για το σύνολο της επιπρόσθετης επιδότησης.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το πλήρες ενημερωτικό υλικό.