Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Η ELPEDISON, ένας κάθετα ολοκληρωμένος ενεργειακός Όμιλος, ειδικεύεται στους επιμέρους τομείς της  αγοράς ενέργειας.

Αποτελεί σήμερα τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα καθώς και έναν από τους πιο αξιόπιστους και ανταγωνιστικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που απευθύνεται σε τόσο σε οικιακούς όσο και σε επιχειρησιακούς πελάτες.

Η ELPEDISON ειδικεύεται επίσης στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, με σημαντική παρουσία στο διασυνοριακό εμπόριο με τις διασυνδεδεμένες με την Ελλάδα χώρες, συμβάλλοντας στην ορθή χρήση του δικτύου, με στόχο πάντα το όφελος της ελληνικής οικονομίας.