Αναστολή Χρέωσης Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Αναστολή Χρέωσης Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Αναστολή Χρέωσης Ρήτρας Αναπροσαρμογής
Η ELPEDISON, συνεχίζει να στέκεται υπεύθυνα δίπλα σου και εναρμονίζεται με τον νόμο για την αναστολή της χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής, με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με τον νόμο (Ν. 4951/2022, ΦΕΚ Α' 129/2022), αναστέλλουμε τη χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής και εφαρμόζουμε τις έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 138.

Έτσι, κάθε μήνα η ELPEDISON, ως προμηθευτής ενέργειας, θα ανακοινώνει τις χρεώσεις προμήθειας για τον επόμενο μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες μας θα έχουν έγκαιρη ενημέρωση ώστε να επιλέξουν, αν το επιθυμούν, οποιοδήποτε άλλο τιμολόγιο προμήθειας χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης λόγω πρόωρης αποχώρησης. Διευκρινίζεται πως τυχόν ρήτρες πρόωρης αποχώρησης από τιμοκαταλόγους σταθερής τιμής παραμένουν σε ισχύ.

Τα παραπάνω ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εκτός αν παραταθούν περαιτέρω.
 
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Νοέμβριο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Οκτώβριο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Αύγουστο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Ιούλιο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Ιούνιο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Μάιο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Απρίλιο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Μάρτιο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Ιανουάριο 2023
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2022
 • Δείτε εδώ το παράδειγμα υπολογισμού χρεώσεων ενέργειας και κρατικής επιδότησης Δεκεμβρίου 2022.
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Νοέμβριο 2022
 • Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Οκτώβριο 2022