Εξυπηρέτηση
Εξυπηρέτηση

Εξυπηρέτηση

Σπίτι

Επιχείρηση

Η ELPEDISON αποδεικνύει διαρκώς στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της, όχι μόνο συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους που έχουν σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο αλλά, παράλληλα, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα ενέργειας, μέσω του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της.
  • Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων & Παραπόνων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων & Παραπόνων Καταναλωτών Φυσικού Αερίου
Γιατί στην ELPEDISON έχουμε τον Πελάτη, εσάς, ως την πηγή της ενέργειάς μας. Σας υποστηρίζουμε συνεχώς μέσω της αποτελεσματικής Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών ELPEDISON, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με την παροχή της επιχείρησης ή του σπιτιού σας, σας απασχολεί.